Word lid Bestel gratis

Nieuwsbrief

Longnieuws Regio Friesland // Januari 2020

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief met het laatste nieuws van Longfonds Friesland. De Regiocommissie Friesland bedankt alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet bij de collecte en bij de patiëntenvereniging voor de longpatiënten en hun naasten. Wij wensen een ieder veel geluk en voorspoed in 2020.

Ook in het nieuwe jaar gaan we verder met onze Longpuntbijeenkomsten in: Drachten - Leeuwarden - Sneek. U mag/kunt alle Longpunten bezoeken.  In deze nieuwsbrief staan de data en diverse onderwerpen. Voor actuele informatie kunt u terecht op: https://friesland.longfonds.nl/actueel/agenda en/of mailen via: friesland@regio.longfonds.nl  
en/of https://friesland.longfonds.nl/over-rayon-friesland/longpunt-2020  We zijn ook actief op  https://www.facebook.com/longpuntfriesland
 

De opbrengst van de Longfonds-collecteweek in mei 2019 was bijna 1,9 miljoen euro! Wat een fantastisch bedrag. Hiermee kunnen we ons blijven inzetten voor longpatiënten en onderzoek steunen. Zonder de inzet van vele collectanten, collecte-organisatoren, regiocoördinatoren en natuurlijk alle gevers aan de deur was het niet mogelijk om zo’n hoge opbrengst te halen.
Wilt u meehelpen bij de organisatie van een activiteit of organisator voor de collecte in uw buurt of collectant worden ?!  Aanmelden kan bij: Sandra de Graaf, relatiemanager Longfonds sandradegraaf@longfonds.nl of 06-51007072.

 

Zorgbelang Fryslân krijgt sinds enige jaren geen subsidie van de Provincie, aangezien die het niet meer als hun taak ziet zulke nuttige organisaties, waaronder FSU Leeuwarden, te financieren en men dus moet ophouden te bestaan. Er wordt door provincies verschillend gedacht over het in de lucht houden van de verschillende Zorgbelangen. Zo heeft men in bijvoorbeeld Groningen en Limburg nog steeds de Provincie mee.  Zorgbelang Fryslân had een ‘bruidsschat’ meegekregen en kon hier nog even op teren, maar zij wordt nu meer een projectorganisatie en moet zich bezinnen over gevolgen hiervan voor de toekomst. Diverse activiteiten die voorheen uit de subsidie konden worden betaald komen nu in de gevarenzone. De marges zijn daarvoor te klein, er moeten keuzes worden gemaakt. Begin januari gaat de Raad van Toezicht met de directie van Zorgbelang om tafel. Enige vragen die hier aan bod gaan komen zijn: Hoe zien we de toekomst? Kunnen we de missie zoals die tot nu toe was handhaven? Of moet er een nieuwe missie komen?

 

Gezonde Lucht
De gezellige houtkachels branden weer volop. Maar wat de meeste stokers niet beseffen is wat voor afbreuk zij doen aan de gezondheid van hun medemens en m.n. buren en/of wijkbewoners. Over wat voor schadelijke componenten houtrook bevat hoeven wij het hier niet te hebben. Ik neem aan dat lezers van deze nieuwsbrief, m.n. zij die tot de gedupeerden behoren, hier zich al uitgebreid van op de hoogte hebben gesteld. Als dit niet zo is raad ik U aan de websites van stichting houtrookvrij (houtrookvrij.nl) en het luchtfonds (luchtfonds.nl) te raadplegen. De vraag is echter wat is er aan te doen. De overheid waaronder uw eigen gemeente zal U adviseren met de stoker over de overlast van gedachten te gaan wisselen. Iedereen weet dat dit een afwentelen van verantwoordelijkheden is en meestal om burenruzies te voorkomen niet in gang wordt gezet. Men blijft lijden in stilte. Er zal een vuist gemaakt moeten worden. Gedupeerden, volgens berekening meer dan een miljoen in Nederland, zullen zich moeten mobiliseren. Er zal een bewustwording offensief in gang gezet moeten worden. Uw hulp is daarbij hard nodig. Indien U vragen of opmerkingen heeft of van onze activiteiten op de hoogte gebracht wenst te worden verzoek ik U te reageren via mail friezenvoorfrisselucht@gmail.com  
Wytze van der Molen, Vrijwilliger Longfonds, Domein Schone Lucht

Activiteit 2020:  VERVALLEN: Woensdag 17 juni  varen vanuit Urk met de Zuiderzee.
De boot zal vertrekken vanuit Urk rond koffietijd. U kunt hier met eigen vervoer komen, maar het is ook mogelijk om met de bus mee te rijden. De informatie over de boottocht en vanuit waar en om hoe laat deze bus zal rijden kunnen we u later pas mededelen. Naar de bij ons bekende mailadressen (via de longpunten) zullen wij deze informatie mailen en op de Site en Facebook plaatsen. Wilt u op de hoogte gehouden worden over deze boottocht kunt u uw mailadres achterlaten op friesland@regio.longfonds.nl  

Programma 2020  --  Elkaar ontmoeten bij Longpunten Friesland

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Programma: (onder voorbehoud)

1e donderdag van de maand, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.45 uur

                       Locatie Sneek:  Patyna, locatie Ielânen, Harste 11, 8602 JX Sneek

6 februari           Goed slapen en wat is slaap apneu? Longarts, Antonius Ziekenhuis

2 april                VERVALLEN Waarom is de ene longpatiënt onder behandeling bij de huisarts/POH en de andere bij de longarts/Longverpleegkundige? 
                          Longverpleegkundig consulent astma/COPD, Antonius Ziekenhuis / POH

3 september     Wisselwerking van verschillende soorten medicatie! Apotheker

5 november      Fit de winter door! Fysiotherapeut

Locatie Leeuwarden:  MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden 

5 maart               Wat is poliklinische longrevalidatie en wanneer kom ik daarvoor in aanmerking en wat kan ik er van verwachten?                                                                                         
                           Wilma Kempenaar, verpleegkundig consulent longziekte MCL

                      1 oktober           Wat kunnen logopedie en ademhalingsoefeningen voor u als longpatiënt beteken Logopediste

 

Locatie Drachten:  Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, of  Sûnenz, B. Wuiteweg 140B, Drachten

7 mei                    Hoeveel veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen heb je? Deze keer niet je ziekte centraal, maar betekenisvol leven. Of te wel: positieve gezondheid.
                            Zorgverlener Nij Smellinghe

 

VERVALLEN   Boottocht met de Zuiderzee. Vanuit Urk naar Elburg.  Er zijn kosten aan verbonden. Er is een gezamenlijk bus rit naar Urk, voor wie daar gebruik van wil maken. 

 

Gratis deelname en koffie/thee. Verzoek om bij deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken!

Meer informatie: Voor Sneek: 06-4799 8887.  Voor Leeuwarden en de boottocht: 06-1968 9565  

email: friesland@longpunt.longfonds.nl    website: www.friesland.longfonds.nl    www.facebook.com/longpuntfriesland

 

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.