Word lid Bestel gratis

Nieuwsbrief

Longnieuws Regio Friesland // Januari 2019

Van de voorzitter:
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief met berichten en activiteiten van Longfonds Friesland. In het afgelopen jaar is opnieuw veel werk verzet. Meer dan ooit is aandacht gevraagd voor gezonde lucht. Het belang van gezonde lucht is niet alleen belangrijk voor de 1,2 miljoen longpatiënten in Nederland, maar voor iedereen. Mooi om te zien dat vrijwilligers van de patiëntenvereniging en van de collecte elkaar steeds beter weten te vinden. Mijn hoop en verwachting is dat dit samen optrekken het komende jaar verder vorm gaat krijgen. Graag neem ik de gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken, met wie we hebben samengewerkt en die hun inzet het afgelopen jaar met zoveel energie hebben gegeven. Bedankt! Inmiddels is 2018 alweer voorbij en zijn we in het nieuwe jaar begonnen. Namens Regiocommissie Friesland wens ik u allen veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar.  Met hartelijke groet, Klaas Visser.

Van de redactie:
Ook in 2019 gaan we verder met onze Longpuntbijeenkomsten in : Drachten - Heerenveen- Leeuwarden - Sneek. In de flyer staan de data en onderwerpen. Het is raadzaam om het programma van de Longpunten Friesland goed te bewaren. Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op: https://friesland.longfonds.nl/actueel/agenda en/of
https://friesland.longfonds.nl/over-rayon-friesland/longpunt-2019  of mailen via: contact@friesland.longfonds.nl.   Naast de site friesland.longfonds.nl zijn we sinds vorig jaar ook actief op Facebook en graag ontvangen we op onze pagina veel likes en deelacties zodat we breder bekend worden https://www.facebook.com/longpuntfriesland en meer mensen kunnen bereiken.

Durkje Boermans en Willem van Dijk gestopt als vrijwilligers voor het Longfonds in Friesland
Onze vrijwilligers/bestuursleden/longpunt aanspreekpunten Durkje en Willem zijn beide buiten Friesland verhuisd, de een wat verder dan de ander, en daarmee hebben zij hun bijdrage aan het Longfonds Friesland moeten beëindigen. Beide hebben zich vele jaren voor het Longfonds ingezet en waren voor veel trouwe bezoekers van de Longpunten een bekend gezicht. Willem was ook bij zorgbelangbijeenkomsten de stem voor de longpatiënten en als er bijeenkomsten werden georganiseerd was hij het gezicht in de stands. Nogmaals willen we beide hartelijk bedanken voor hun inzet, zullen hun aanwezigheid en altijd weer inspirerende ideeën missen.

Wilt u onze nieuwe vrijwilliger(ster) worden? Dat kan altijd, graag zelfs !
Wilt u meehelpen bij de longpuntbijeenkomsten (koffie verzorgen, gastvrouw/man zijn, mailadressen bijhouden en mails versturen) of meehelpen bij de organisatie van een activiteit of organisator voor de collecte in uw buurt of collectant worden ?!  Aanmelden kan bij: Sandra de Graaf, relatiemanager Longfonds sandradegraaf@longfonds.nl of 06-51007072.

Longfonds was aanwezig op 29-11-2018 bij de bijeenkomst over houtstook in Leeuwarden.
Op uitnodiging van Ronnie Pieters (zijn vrouw heeft veel last van de houtstook in hun buurt) was het Longfonds een van de sprekers op deze bijeenkomst. Wij krijgen veel klachten van longpatiënten over houtstook en willen daarom graag onze visie en de gevaren onder de aandacht brengen.  Meer info: www.houtrook.nl , www.houtrookvrij.nl en www.luchtfonds.nl
https://friesland.longfonds.nl/actueel/nieuws/ook-last-van-de-houtkachel-van-de-buren

Activiteiten 2019:

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse boottocht die op het programma staat op woensdag 12 juni 2019.
U bent welkom aan boord van de Zuiderzee vanaf 10.30 uur en de boot zal vertrekken vanuit Urk om 11 uur. U kunt hier met eigen vervoer komen (er is een gratis parkeerplaats), maar het is ook een mogelijkheid om met de bus mee te rijden.  Het ligt in de planning om rond 9.00 uur vanuit Leeuwarden, met als navolgende opstapplaatsen Heerenveen en Joure, te vertrekken. Aan boord starten we met koffie en heerlijke appeltaart. De boot vaart over het Ketelmeer en langs een prachtig natuurgebied met vele eilandjes en watervogels. Onderweg vertelt de schipper over het uitzicht en de geschiedenis van Urk. De verdere route zal afhankelijk zijn van het weer. Tijdens de vaartocht zal, onder leiding van Anton Blom (huisarts), met een geanimeerde presentatie onze longkennis worden getest.

Aan boord krijgen we een heerlijke lunch, plate met  salade, frites en de onvervalste kibbeling, zoals alleen de Urker vissers het klaar kunnen maken. De overige consumpties zijn voor eigen rekening. Uiteindelijk zijn we rond 16.00 uur terug in Urk en rijden we richting huis. Voor vragen, aanmelden en/of betalen bij Hannie Kuiper,  0512-331839 of j.kuipervanderweij@telfort.nl  Graag voor 6 juni 2019 opgeven en betalen  Kosten: € 25,00 voor leden van het Longfonds en € 35,00 voor niet leden.  Geld overmaken op rekeningnummer: NL 88 INGB 0006688623 Stg Vrienden vd astma en copd patiënten in Frl.

Ludingawaard: Eten kunt u weer op de laatste vrijdag van de maand. Kosten per keer zijn waarschijnlijk nog € 15,- incl. 2 drankjes.  Het adres is:  Ludinga 12, 8918 GX in Leeuwaren.  Aanvang 17.30 uur tot 20.00 uur.   Wat blijft  is de vraag om geen geurtjes te gebruiken !  

Rookvrije Generatie:
Eén van de  belangrijkste doelen van het Longfonds is voorkomen dat mensen longziekten krijgen. Het Longfonds is daarom één van de initiatiefnemers van ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. Want kinderen rookvrij op laten groeien is het beste dat we voor de longen van kinderen kunnen doen.

Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speelplek bij. Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen of aan dieren voeren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. En hoewel gelukkig bijna geen enkel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. Samen met de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding maakt het Longfonds zich hard voor een Rookvrije Generatie.

Oproep: Weet u een speeltuin, kinderboerderij, schoolplein of andere plek waar veel jonge kinderen spelen die u graag rookvrij wilt hebben?  Wilt u weten hoe u dat kunt aanpakken? Meld u dan aan bij ons via rookvrij@longfonds.nl. Wij kunnen met u meedenken en advies geven. Kijk voor meer informatie over de Rookvrije Generatie op www.rookvrijegeneratie.nl.

Vooraankondiging:

Informatiebijeenkomst voor COPD- en/of Astmapatiënten (en familieleden)
Meer lucht voor patiënt en praktijk.
24 januari 2019;  Tijd: 15.00-17.30 uur; aanmelden voor 18-1-19 bij info@doktersacademie.nl of 0513-704786; Locatie: Abe Lenstra Stadion Heerenveen; gratis toegang.

Leefstijlmiddag, ‘Hoe blijf ik in balans’; bewegen, voeding & ontspanning  5 oktober 2019  Tijd: 1300 - 16.30 uur voor Groningen, Drenthe en Friesland.
Locatie: Beatrixoord, Dilgtweg 5 te Haren.

Noteert u de data alvast in uw agenda. Op https://friesland.longfonds.nl/actueel/nieuws en https://www.facebook.com/longpuntfriesland  komt meer informatie te staan.

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.