Word lid Bestel gratis

Longpunt 2018

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Voor u als patiënt en uw omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema. Deelname is gratis.

Longpunten in Friesland zijn in Drachten, Leeuwarden, Heerenveen en Sneek:

ln Drachten is 4x per jaar op de 1ste dinsdag van de maand een bijeenkomst. De bijeenkomsten van 6 februari en 4 september zullen op avond plaatsvinden in Ziekenhuis Nij Smelinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Hier bent u welkom van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomsten van 3 april en 6 november worden gehouden bij Sûnenz, ZuidOostZorg, locatie Bertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP te Drachten. Van 14.00-16.00 uur bent u welkom. Meer informatie via  Meine Hofman 06-534 480 17 of via drachten@longpunt.longfonds.nl

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT DRACHTEN op de eerste dinsdag van de maand:

* 6 februari         Astma en hooikoorts, wat nu ?   Longarts  drs. B.H. Reitsma Nij Smellinghe. Avondbijeenkomst in het ziekenhuis Nij Smellinghe 19.30-21.00 uur Aanmelden graag via telefoon of mail zie bovenstaand.
* 3 april              Medicatie, wisselwerking met andere aandoeningen Apotheek 
* 4 september    Heeft u longproblemen en werkt u nog? Waar loopt u tegen aan? Hoe in gesprek met Arbo arts? Bedrijfsarts Avondbijeenkomst in Nij Smellinghe 19.30-21.00 uur Aanmelden graag via telefoon of mail
* 6 november     WMO: hoe is het nu echt geregeld ? Wat kan ik wel / niet verwachten ? Marcus van den Berg, Gemeente ambtenaar Drachten

* 13 juni            Boottocht (afvaart Terherne) met kennisquiz: Wat weet u zelf van uw longziekte ? Anton Blom, huisarts  Aan deze boottocht zijn kosten verbonden en opgave is verplicht !

In Heerenveen is 4x per jaar op de 2de dinsdag van de maand een bijeenkomst. De bijeenkomst van 13 februari zal op avond plaatsvinden, van 19.30 - 21.30 uur bent u welkom. Op de overige bijeenkomsten bent u welkom van 14.00-16.00 uur. De eerste 3 bijeenkomsten worden gehouden in Ziekenhuis Tjongerschans, Abe Lenstrazaal, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. De laatste bijeenkomst 13 november is in de Thialfzaal van het ziekenhuis. 
Meer informatie via Durkje Boermans 058-2552877/06-519 369 33 of via heerenveen@longpunt.longfonds.nl

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT HEERENVEEN op de tweede dinsdag van de maand:

* 13 februari      Astma en overige longaandoeningen Marten de Vries, longarts Tjongerschans  Avondbijeenkomst in ziekenhuis de Tjongerschans, 19.30 - 21.30 uur.
* 10 april           Chronische longaandoening. Kies te bewegen voor een beter leven  Fokko Schaafsma, fysio Total Health Sports  
* 11 september  De impact van een longziekte op jezelf en je omgeving (acceptatie)  Heleen van der Meij, medisch maatschappelijk werkende Tjongerschans
* 13 november   Alles wat je wilt weten over eten bij longproblemen Christina Wouters, diëtiste  Thialfzaal

* 13 juni            Boottocht (afvaart Terherne) met kennisquiz: Wat weet u zelf van uw longziekte ? Anton Blom, huisarts  Aan deze boottocht zijn kosten verbonden en opgave is verplicht !

In Leeuwarden is 4x per jaar op de 3de dinsdag van de maand een bijeenkomst. Van 14.00-16.00 uur bent u welkom. De bijeenkomst van 17 april is in de Oldehovezaal (route 25), de andere bijeenkomsten worden gehouden in de Potmarge zaal (route 4) van Het Medisch Centrum Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, 8934  AD te Leeuwarden.
Meer informatie via  Durkje Boermans 058-2552877/06-519 369 33 of via leeuwarden@longpunt.longfonds.nl

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT LEEUWARDEN op de derde dinsdag van de maand:

* 20 februari       Astma en overige longaandoeningen  Akke Nynke van der Meer, longarts MCL
17 april            Inhaleren: doe ik het nog goed ? Wat kan ik nog leren ? Grytsje Bosma en Annet Goosensen, longverpleegkundigen MCL
* 18 september   Wat wordt er gemeten bij een spirometrie onderzoek en wat zegt dat over mijn longen ?  Longfunctie analist
20 november    Alles wat je wilt weten over eten bij longproblemen  Christina Wouters,  diëtiste

* 13 juni            Boottocht (afvaart Terherne) met kennisquiz: Wat weet u zelf van uw longziekte ? Anton Blom, huisarts  Aan deze boottocht zijn kosten verbonden en opgave is verplicht !

In Sneek is 4x per jaar op de 3de donderdag van de maand een bijeenkomst. Van 13.30-15.30 uur bent u welkom. De bijeenkomsten worden gehouden in Patyna, locatie Ielânen, De Trochreed, Harste 11, 8602 JX Sneek. 
Meer informatie via Abel Jagersma 06-47998887 of via sneek@longpunt.longfonds.nl   

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT Sneek op de derde donderdag van de maand:

* 15 februari       Dokter is het mijn hart, zijn het mijn longen of is het wat anders ?   Romke Hoekstra , longarts en een collega cardioloog van Antonius ziekenhuis Sneek  
* 19 april            Longfonds! Wat kunnen zij voor u betekenen? Met welke wetenschappelijke onderzoeken houden zij zich bezig?  Sandra de Graaf, consulente Longfonds
* 20 september   Hoe kunnen zang en/of logopedie longpati:enten ondersteunen ? 
* 15 november    Inhaleren: doe ik het nog goed ? En wat krijg ik eigenlijk binnen ? Anja Bijlsma, verpleegkundig consulent Astma/COPD Antonius ziekenhuis Sneek   

* 13 juni            Boottocht (afvaart Terherne) met kennisquiz: Wat weet u zelf van uw longziekte ? Anton Blom, huisarts  Aan deze boottocht zijn kosten verbonden en opgave is verplicht !

Heeft u ideeën voor een thema waar u meer over wilt weten, meld het aan ons. Wij kunnen dan kijken of we er wat mee kunnen doen. U kunt een email sturen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.