Word lid Bestel gratis

Met elkaar in gesprek over uw longziekte tijdens een high tea !

| Drachten | Longpunt

Met elkaar in gesprek over uw longziekte tijdens een high tea !
Tijd en plaats hierbij volgen later, kleine eigen bijdrage.  
Jellie Miedema, Longverpleegkundige.

 
Deelname is gratis. Meer informatie via 06-40393705 of friesland@longpunt.longfonds.nl.

Voor u als patiënt en uw omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema. Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.