Word lid Bestel gratis

Longpunt Leeuwarden 18-10-2016

Het thema was: De rol van de patiënt in de zorg.

 

Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Op dinsdag 18 oktober 2016 was er weer een Longpunt in het MCL te Leeuwarden. Ondanks diverse  af-berichten zat de zaal voor ruim drie kwart vol.

Deze middag bestond uit twee gedeeltes: Een lezing door dhr. Jos van der Meer over de patiënt in de veranderende zorg en in het tweede gedeelte een discussie onder  leiding van mevr. Beate Mönch van Zorgverandert.

Besproken werd o.a. het omgaan met de eigen regie. Ook werd het verschil tussen zelfregie en zelfmanagement  uitgelegd. De toekomstige veranderingen in de zorg kwamen eveneens aan bod.