Word lid Bestel gratis

Longpunt Friesland/locatie Leeuwarden

Het Longfonds volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. We staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen de richtlijnen die wij van hen krijgen.  

 

 

Op maandag 9 maart staat een Longpunt Friesland, locatie Leeuwarden gepland. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of de bijeenkomst doorgaat en of het verstandig is voor u om de bijeenkomst bij te wonen. De GGD ziet op dit moment (vrijdag 6 maart) geen reden om deze bijeenkomst af te lassen en geeft aan dat bezoekers met een longziekte op dit moment niet meer risico lopen dan in andere openbare gelegenheden. Wel geeft de GGD aan dat mensen met verkoudheidsverschijnselen beter niet kunnen deelnemen. Wij vragen u om hierin een eigen afweging te maken.

We zijn tot het besluit gekomen om het door te laten gaan in nauw overleg met het MCL. Als het maandag morgen 9 maart anders is krijgt u daarvan op maandagmorgen 9 maart een mail.

Verder adviseert de GGD om frequent uw handen te wassen en te hoesten in uw ellenboog. Het Longfonds zal u de mogelijkheid geven bij de ingang van het Longpunt uw handen te wassen. Daarbij is het van belang dat u dat op een juiste manier doet. Op de website van het RIVM staat een duidelijke instructie: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen. De GGD adviseert om na afloop van de bijeenkomst uw handen te wassen.

Via nieuwsberichten op Longfonds.nl, nieuwsbrieven en onze sociale media houden we u op de hoogte. Deze informatie updaten we direct wanneer daar aanleiding toe is.  https://www.longfonds.nl/nieuws/het-coronavirus-in-nederland-wat-betekent-dat-voor-mensen-met-een-longziekte