Word lid Bestel gratis

Longpunt Drachten 01-09-2015

Dhr. Willem van Dijk opende de middag. We waren blij, dat Janny Perdok weer in ons midden was.

Onze gasten waren dhr. J.M. van der Meer, adviseur zorgkwaliteit DVN (Diabetes Vereniging Nederland) 

en Tineke Nieboer, Psychosyntheticus.

Onderwerp “Zorg verandert”.  Zorgbehoefte en zelfredzaamheid. De patiënt is en blijft verantwoordelijk

voor zijn eigen lichaam. Geen beslissing over mij, zonder mij. Opbrengst van zelfmanagement  voorkomt of

vertraagt de verergering van ziekte{n}.

 

Al met al was het een interessante middag. 

De volgende bijeenkomst is op  6 oktober a.s. Thema: “Wet Maatschappij Ondersteuning” door Marcus van den Berg,

beleidsmdw. Smallingerland.