Word lid Bestel gratis

Kryst- en nijjierswinsk !

De Rayoncommissie Friesland dankt haar vrijwilligers voor de inzet afgelopen jaar en wenst alle longpatiënten, hun naasten, iedereen die zich inzet voor een goede leefomgeving en ieder ander alle goeds voor het nieuwe jaar.