Word lid Bestel gratis

Longpunt 2017

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Voor u als patiënt en uw omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema. Deelname is gratis.

Longpunten in Friesland zijn in Drachten, Leeuwarden, Heerenveen en Sneek:

ln Drachten is op bijna elke 1ste dinsdag van de maand een bijeenkomst. Van 14.00-16.00 uur bent u welkom. De bijeenkomsten van 7 februari en 5 september zullen op avond plaatsvinden in Ziekenhuis Nij Smelinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. De bijeenkomsten van maart, april, oktober en november worden gehouden bij Sûnenz, ZuidOostZorg, locatie Bertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP te Drachten. Meer informatie via   Meine Hofman 06-53448017 of via drachten@longpunt.longfonds.nl

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT DRACHTEN op de eerste dinsdag van de maand:

* 7 februari         Dokter: is het mijn hart of zijn het mijn longenBennie Reitsma, longarts en Mark de Groot, cardioloog Nij Smellinghe. Avondbijeenkomst in het ziekenhuis Nij                                  Smellinghe 19.30-21.30 uur
* 7 maart            Wat kan de thuiszorg voor u betekenen ?!  Longverpleegkundige en medewerksters van de Thuiszorg
* 4 april             Bewegen, wisselende belasting (hart / longen) Fysiotherapeut 
* 5 september    Inhaleren: doe ik het nog goed. Wat kan ik nog leren. We beginnen met een kopje soep en broodje  Jellie Miedema, longverpleegkundige Nij Smellinghe, In het                                   ziekenhuis Nij Smellinghe 18.00-20.00 uur
* 3 oktober        Ziekte last in de laatste fase van je longziekte. Palliatieve zorg Hedwig Bijlsma, longverpleegkundige Nij Smellinghe 
* 7 november     Wat is de impact van je longziekte om jezelf en je omgeving Psycholoog

In Heerenveen is op bijna elke 2de dinsdag van de maand een bijeenkomst. Van 14.00-16.00 uur bent u welkom. De bijeenkomsten worden gehouden in Ziekenhuis Tjongerschans, Abe Lenstrazaal, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. Meer informatie via Willem van Dijk 06-129 79793 of via heerenveen@longpunt.longfonds.nl

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT HEERENVEEN op de tweede dinsdag van de maand:

*  14 februari     Dokter: is het mijn hart of zijn het mijn longen? Drs. Jaap Westbroek, longarts Tjongerschans  Avondbijeenkomst in ziekenhuis de Tjongerschans, 19.30 - 21.30 uur.
* 14 maart         Wat wordt er gemeten bij het longfunctie onderzoek Anna Hoekstra, longfunctie medewerker Tjongerschans
* 11 april           Palliatieve zorg bij longziekte Myriam van der Vorst, humanistisch raadsvrouw en Gerben Hoogterp, predikant 
* 12 september  Wie, wat, waar en hoe Longfonds door Longfonds consulente Sandra de Graaf
* 10 oktober       Eigen regie over je ziekte nemen Huisarts
* 14 november    Fysio, de wisselwerking tussen hart en longen Liesbeth Koenrades, fysiotherapeut 

In Leeuwarden is op bijna elke 3de dinsdag van de maand een bijeenkomst. Van 14.00-16.00 uur bent u welkom. De bijeenkomsten maart t/m november worden gehouden in Het Medische Centrum Leeuwarden, in de Zwettezaal (route 04) of Oldehovezaal (route 25). Henri Dunantweg 2, 8934  AD te Leeuwarden.
Meer informatie via  Durkje Boermans 058-2552877/06-519 36933 of via leeuwarden@longpunt.longfonds.nl

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT LEEUWARDEN op de derde dinsdag van de maand:

* 21 februari       Dokter: is het mijn hart of zijn het mijn longen? , Joris ten Holder, longarts Medisch Centrum Leeuwarden. Avondbijeenkomst in het ziekenhuis MCL (Oldehovezaal, route 25) 19.00 - 21.00 uur.
*
21 maart          Hoe ga ik om met onzekerheid in mijn situatie Maatschappelijkwerk, ZNB  (route 25)
18 april            Nordic Walking Fysiotherapeut  (route 04)
* 19 september  Zelf de regie nemen over je ziekte Huisarts (route 25)
17 oktober       Wat kan het sociaal wijkteam op het gebied van voorzieningen voor u betekenen Sociaal werk(st)er, Amaryllis (route 04)
21 november   Wat weet u zelf van uw longziekte? Longquiz onder leiding van de   longverpleegkundige, met een High Tea Grytsje Bosma,  longverpleegkundige MCL (route 04)

In Sneek is op bijna elke 3de donderdag van de maand een bijeenkomst. Van 13.30-15.30 uur bent u welkom. De bijeenkomsten worden gehouden in Patyna, locatie Ielânen, De Trochreed, Harste 11, 8602 JX Sneek. 
Meer informatie via Maria Poiesz 06- 510 70618 of via sneek@longpunt.longfonds.nl

HET PROGRAMMA VAN LONGPUNT Sneek op de derde donderdag van de maand:

* 19 januari         Afspraken over longzorg in de 1e en 2e lijn Gezondheidscentrum “It Noard”     
* 16 maart          Alles wat je wilt weten over eten bij longproblemen Christina Wouters, diëtiste 
* 20 april            Hoe kunnen zang en/of logopedie longpatiënten ondersteunen  Daphnie Misker, zangcoach/logopediste bij Zangles Friesland 
* 21 september   Allergieën Romke Hoekstra , longarts Antonius ziekenhuis Sneek
* 19 oktober       Meer ondernemen met minder energie Reina Post, Teamleider revalidatie afdeling de Stinzen, Ielânen en Jolanda Pranger, Ergotherapeute, Advies en Behandel Centrum Geriatrie  
* 16 november    Wat valt er ‘te halen’ bij het keukentafelgesprek Magrietha Spoelstra, onafhankelijk cliënte ondersteuning bij Mienskipssoarch, samen met een medewerker keukentafelgesprek (Gebiedsteam SWF) 

Heeft u ideeën voor een thema waar u meer over wilt weten, meld het aan ons. Wij kunnen dan kijken of we er wat mee kunnen doen. U kunt een email sturen.

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het rayon via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.